+49 [0] 69 25 73 75 264 info@catuslaw.com

Rzecznik etyki/adwokat zaufania

Dr Stephanie Troßbach sprawuje funkcję rzecznika etyki w przedsiębiorstwach. Rzecznik etyki, zwany także adwokatem zaufania, jest niezależnym partnerem, który reprezentuje interes swego zleceniodawcy, przyjmując i wyjaśniając skargi oraz prowadząc wewnętrzne postępowania wyjaśniające.

Rzecznika etyki powołuje się w celu zapobiegania naruszeniom przepisów prawa (lub innych zasad compliance) w przedsiębiorstwach i organizacjach oraz wykrywania takich naruszeń. Tym samym jest on elementem skutecznego systemu Compliance Management (CMS) oraz polityki zarządzania ryzykiem.

Kanałów komunikacji

Zgłoszenia można składać za pomocą następujących kanałów komunikacji:

  • Indywidualny numer telefonu
  • Spersonalizowany adres mailowy (np. ombudsman.Unternehmensname@catuslaw.com)
  • Szyfrowany elektroniczny formularz kontaktowy
  • Poczta tradycyjna